Nieuwe clubkleding klaar voor uitlevering

 In Race

         

Nieuws vanuit de werkgroep kleding.

De 10 grote dozen nieuwe clubkleding, die van de week binnen kwamen, zijn donderdag avond gecontroleerd. Eerst werden de items gesorteerd op artikel, man / vrouw en maat. Vervolgens geteld om te bezien of de bestelde aantallen klopten.

Door 324 leden zijn in totaal zijn 1074 stuks clubkleding besteld. Het gaat hierbij om 78 verschillende items.

Zaterdag 21 en donderdag 26 april wordt de bestelde  kleding uitgereikt aan de leden. Dit gebeurd in feest- en eet café Princesse.

Dit gaat als volgt:

Eerst melden bij de inschrijf tafel. Hier wordt in de computer gekeken wat je besteld hebt. Je ontvangt een afhaalbewijs met daarop je bestelling.

Vervolgens ga je naar de uitgifte balie. Hier lever je je afhaalbewijs in en je ontvangt (na enige tijd) je kleding.

VOEK bedankt:

Profile Ridder voor het in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van de clubkleding.

Princesse voor het beschikbaar stellen van de uitlevering ruimten en de inrichting hiervan.

——————

Voor het nageslacht:

deze zullen binnenkort uit het straatbeeld verdwijnen…

Foto en tekst Jacoline Mulder

 

 

 

 

0