Een nieuwe VOEK website

Op het gebied van communicatie verandert er veel. Er is een duidelijke verschuiving van schriftelijke naar online communicatie. Zo ook binnen de VOEK. Bovendien zijn de technische mogelijkheden [...]

Van oude naar nieuwe clubkleding

De oude clubkleding stamt uit 1992. Natuurlijk waren er in de afgelopen jaren aanpassingen. Als je de foto ziet waren die niet ingrijpend en waren een gevolg van sponsorwisseling. Op de ALV is de [...]