Een nieuwe VOEK website

 In Leden

Op het gebied van communicatie verandert er veel. Er is een duidelijke verschuiving van schriftelijke naar online communicatie. Zo ook binnen de VOEK. Bovendien zijn de technische mogelijkheden van internet (denk bijv. aan het downloaden van routes) in de laatste jaren uitgebreid. Ook het gebruik is veranderd, de sites worden allang niet meer uitsluitend op de computer bekeken, 60 % kijkt nu op tablet of telefoon. Inhakend op deze trend heeft VOEK nu een nieuwe website, die een effectieve communicatie naar leden en niet leden mogelijk maakt.

De uitgangspunten:
– De site is via de Smart Phone goed toegankelijk;
– Overzichtelijke nieuws rubrieken;
– Clubritten en toertochten zijn direct zichtbaar;
– Deze zijn te downloaden in de fiets navigatiesystemen;

De belangrijkste verandering:
De site ie een “platform” waarop alle VOEK gelederen het nieuws plaatsen, bijv. de Toercommissie voor het aankondigen en info over de Toertochten. Maar ook het nieuws vanuit:
– MTB groep, bijv. clubritten en tochten, op stap dagen;
– Recreanten, bijv. meerdaagse ritten en toertochten;
– Bestuur; bijv. Algemene Leden Vergadering, clubkleding;
– De wegkapteins, bijv. richtlijnen en veiligheid;
– Opvang nieuwe leden, bijv. Start2bike, ledenadministratie;
– Individuele leden, bijv. lief en leed, activiteiten, goede doelen.

Van en voor alle leden:
Een nieuwe VOEK site wordt alleen gelezen als er nieuws opstaat en de rubrieken actueel zijn. Op de nieuwe site heeft elke groep binnen de vereniging nu zijn eigen rubriek. Dit maakt het geheel overzichtelijker en is gemakkelijker vanuit deze gelederen te onderhouden.

0