Wat is een wegkapitein?

De wegkapitein begeleidt een groep wielrenners op een plezierige en veilige manier.

Uitgaande van de route en de snelheid is de wegkapitein in staat het rijden aan te passen aan het niveau van de groep.

De wegkapitein handelt volgens de verkeersregels en de gedragscode van VOEK (idem als die van de NTFU) en houdt in de gaten of de renners zich hier aan houden. Hij spreekt renners aan op het niet nakomen van de gemaakte afspraken.

Tevens weet de wegkapitein zich gesteund door het beleid van de vereniging.

Kerntaken:
– Begeleiden van een groep wielrenners.
– Afspraken maken met deze groep.
– Indien nodig aanspreken op het gedrag.

0