ALV op 23-03-2022 in ’t Koetshuis

 In Race

De jaarlijkse ALV is dit jaar gelukkig niet digitaal, kom op woensdag 23-03-2022 naar ’t Koetshuis, Spoorstraat in Nijkerk,  om je stem te laten horen. Starttijd is 19.30 uur.

0