Lidmaatschap

Je kunt jezelf aanmelden via het aanmeldformulier. Download hier het aanmeldformulier. Vul het volledig in, zet handtekening en mail het naar voekleden@gmail.com of stuur het vervolgens op naar Postbus 101, 3860 AC Nijkerk, of geef het formulier af aan een van de bestuursleden. Wij verzoeken je jouw emailadres op het aanmeldingsformulier te vermelden. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van de aanmelding met overige informatie.

Een andere manier om aan een aanmeldformulier te komen is via een van onze toertochten. De toercommissaris van die dag heeft blanco exemplaren in bezit.

Wat houdt het lidmaatschap van Toerfietsclub VOEK onder andere in?
– Deelname aan alle door de club georganiseerde activiteiten, zowel met als zonder fiets.
– Verstrekking van clubkleding tegen een gunstige prijs.
– Automatisch lidmaatschap de van Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).Dit lidmaatschap geeft recht op:
a) verzekering volgens de NTFU- verzekeringsvoorwaarden.
b) korting bij deelname bij activiteiten bij andere toerfietsverenigingen.
c) ontvangst van tijdschrift “Fietssport” van de NTFU.
d) ontvangst van de digitale Toerfietskaart van de NTFU.

Contributie

– Hoofdlid € 55,00
– Gezinslid € 51,00
– Jeugdlid € 26,00
– Donateur € 22,00

De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
De incasso vindt jaarlijks plaats in de maand januari.
Een jeugdlid is maximaal 18 jaar in het contributiejaar.
Aanmelding voor 1 oktober: het gehele jaarbedrag van het lopende jaar wordt geïncasseerd.
Aanmelding na 1 oktober: de “1 oktoberregeling” treedt in werking. Een nieuw lid betaalt dan een gereduceerd tarief, maar dient wel het jaar erop lid te blijven.
(zie www.ntfu.nl)
Een VOEK lid wordt ook automatisch lid van de NTFU (Nederlandse ToerFiets Unie) en ontvangt een toerfietskaart waarmee men vaak korting krijgt op toertochten.
Indien incasso niet kan plaatsvinden, ontvangt het lid een nota, het tarief wordt dan verhoogd met € 4,00.
Indien iemand kan aantonen dat hij/zij al via een andere vereniging lid is van de NFTU is het tarief € 26,00.

Wijzigingen

Wijziging van het lidmaatschap, bijvoorbeeld door verhuizing, dient schriftelijk te worden doorgegeven. Houd er rekening mee dat dit volledig en zorgvuldig plaatsvindt.
Wijzigingen s.v.p. opsturen naar Postbus 101, 3860 AC Nijkerk, of naar voekleden@gmail.com

Opzegging

Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden vóór 1 december.
Opzeggingen s.v.p. opsturen naar Postbus 101, 3860 AC Nijkerk of naar voekleden@gmail.com

0