Activiteiten

Waar en hoe laat de activiteiten plaats vinden staat in de betreffende VOEK Nieuwsbrief.

Nieuwjaarsrit

Altijd de eerste zaterdag van januari. Onderweg een verrassing op een agrarische locatie. Nieuwjaarsreceptie kort aansluitend.

Club dag   

Op een zaterdag in juni, vanaf een locatie ergens in Nederland, waar we met de auto naar toe gaan. De dag start met koffie met lekkers, daarna een fietstocht van ca. 65 km met de nodige stopplaatsen onderweg.  We eindigen de dag met een etentje en gaan rond acht uur weer richting Nijkerk.

Recreantenweekend  

Eind augustus, van zaterdagochtend tot zondagavond. Ongeveer 85-90 km per dag. We fietsen dan ook met de nodige stopplaatsen, vanuit Nijkerk naar een locatie ergens in Nederland. In de avond eten we op de locatie waar we overnachten. Na het ontbijt koersen we, soms met een omweg, weer richting Nijkerk.  Rond 6 uur weer in Nijkerk. Voor de liefhebbers is er dan nog de mogelijkheid om gezamenlijk het weekend af te sluiten onder het genot van een hapje en drankje in een vooraf besproken restaurant. 

Afsluitend etentje eind september

We sluiten eind september op de laatste maandag het fietsseizoen af met een buffet / BBQ.

Winterwandeling begin december

Op  een zaterdagmiddag, omdat we elkaar dan zolang niet gezien en gesproken hebben, worden we ergens  ontvangen met koffie en lekkers. Daarna een wandeling van 7 tot 10 km. Bij terugkomst een drankje en een (stamppotten) buffet. zieVoek Breede beek winterwandeling.

0