Gedragsregels

Om op een ontspannen, sociale en veilige manier met een groep te kunnen fietsen zijn gedragsregels opgesteld:

We houden rekening met elkaar
• Er wordt als groep gereden. Samen uit, samen thuis
• De tochten zijn geen wedstrijden
• We houden ons aan de verkeersregels
• Nieuwe deelnemers worden opgevangen en begeleid
• Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie
• Laat nooit iemand met pech alleen, tenzij hij/zij dit zelf aangeeft

Regels in de groep
• Deelname is op eigen risico
• Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Fiets nooit blind op je voorganger
• De begeleiders bepalen het tempo en de route
• In groepsverband niet met losse handen rijden
• In groepsverband niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren
• Nooit abrupt van richting veranderen of remmen maar langzaam uitrijden
• Niet mobiel bellen
• In de bebouwde kom en bij onoverzichtelijke verkeersituaties wordt het tempo aangepast
• Als iemand het tempo niet aan kan, wordt er gewacht en het tempo aangepast
• Een goed zittende valhelm is verplicht

Tips voor de groep
• De voorste fietser ‘waarschuwt / attendeert’ andere weggebruikers tijdig en vriendelijk
• De laatste fietser zegt ‘IK BEN DE LAATSTE’ tegen de andere weggebruikers
• Blijf alert en geconcentreerd
• Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden mountainbike
• Iedereen wordt geacht persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld de NTFU-pas) bij zich te dragen.
• Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment
• Bij pech rijdt iedereen naar een veilige plek
• Laat geen etensresten, -verpakkingen of andere rommel achter, maar neem het mee
• Bij pech rijdt iedereen naar een veilige plek
• Neem een mobiele telefoon, reparatiesetje, een reserveband en een pomp mee

Binnen VOEK houden we ons aan de NTFU gedragsregels voor mountainbikers:

• Fiets alleen daar waar het is toegestaan
• Respecteer de natuur: plant én dier
• Waarschuw andere fietsers tijdig en vriendelijk
• Fiets in kleine groepjes
• Benader andere fietsers en drukke locaties stapvoets
• Voorkom onnodig remmen; spaar de ondergrond
• Maak geen onnodig lawaai
• Laat geen afval achter

0