Een nieuwe VOEK website

Op het gebied van communicatie verandert er veel. Er is een duidelijke verschuiving van schriftelijke naar online communicatie. Zo ook binnen de VOEK. Bovendien zijn de technische mogelijkheden [...]

Alpe d’HuZes 2018 – Les Duvets

In 2018 nemen minimaal 2 VOEK leden deel aan Alpe d’HuZes. Wij (Evert en Tineke van Donselaar) hebben ons ingeschreven en nemen in teamverband deel. Onze team naam is Les Duvets (effe google [...]

Van oude naar nieuwe clubkleding

De huidige clubkleding stamt uit 1992. Natuurlijk waren er in de afgelopen jaren aanpassingen. Als je de foto ziet waren die niet ingrijpend en waren een gevolg van sponsorwisseling. Dit jaar [...]