COVID-19 Virus maatregelen

 In Bestuur, Leden, Race

Beste VOEK-leden,

Het COVID-19 virus is nog steeds aan het verspreiden. Afgelopen middag heeft de overheid een pakket maatregelen aangekondigd om het virus in te dammen en hopelijk de effecten ervan te beperken. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen op de voet en volgt de maatregelen op die de overheid en het RIVM afgekondigd hebben.

Dit betekent op korte termijn dat de ALV van woensdag 25 Maart tot een nader te bepalen datum uitgesteld wordt. Wij zullen er alles aan doen om ons te houden aan de statuten die vereisen dat we binnen 6 maanden na het sluiten van het boekjaar een algemene ledenvergadering organiseren. Wij zullen tijdig aankondigen wanneer de ALV wel plaats gaat vinden.

Daarnaast zal de openingsrit van zaterdag 28 Maart eveneens uitgesteld worden tot een nader te bepalen datum.

De seizoensstart zal in lijn met het advies van de NTFU uitgesteld worden tot woensdag 1 April. Echter, wij vragen iedereen om aan elkaar en elkaars gezondheid te denken. Mocht je één van de volgende verschijnselen hebben: verkoudheid, loopneus, hoesten, kortademigheid, recente ontwikkelde keelpijn, koorts of ben je net herstellende van een griepje; blijf dan alsjeblieft minimaal 2 weken thuis en kom NIET meefietsen. Dit om de kans op besmetting te verkleinen.

Deze beslissingen zijn genomen in het belang van de gezondheid en veiligheid van al onze leden. Wij hopen op uw begrip voor de situatie. Mochten er wijzigingen of aanvullende maatregelen genomen moeten worden dan zullen wij u via de mail op hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,

Namens het voltallige bestuur,
Vincent Loffeld / Remmelt Veenstra

0