Corona en sporten

Het zal de komende tijd lastig worden nu het beter weer wordt en iedereen wel toe is om weer buiten te kunnen zijn. We worden geacht zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen voor het hoognodige [...]

COVID-19 Virus maatregelen

Beste VOEK-leden, Het COVID-19 virus is nog steeds aan het verspreiden. Afgelopen middag heeft de overheid een pakket maatregelen aangekondigd om het virus in te dammen en hopelijk de effecten [...]

RECREANTEN OPENEN HET SEIZOEN IN NIEUWE VOEK KLEDING.

Het seizoen begint voor de ca. 115 VOEK recreanten in geheel nieuwe VOEK kleding, die de oude kleding vervangt. De kledingcommissie heeft in overleg met de groep contactpersonen voor volgende [...]